title
Regulatiivne lähenemisviis FATF "travel rule"; rakendamiseks krüptovarade ülekandmisel - standardiseerimise vajaduse ja tehnoloogianeutraalsuse printsiibi kokkusobitamine
Regulatory approach to implement the FATF"travel rule" on transfers of crypto-assets - fitting together the need for standardisation and the principle of technology neutrality
author
Ultamo, Jani Petteri
supervisor
Mägi, Henrik
defence date
language