title
Akustiliste seadmete ja meetodite võrdlus vrakkide uurimiseks
Comparison of acoustic equipment and methods for wreck research
author
Koudelka, Ilja
keywords
hüdrolokaatorid
kajalood
Multibeam sonar
single beam sonar
side-scan sonar
defence date
language