title
Inimturvalisuse mõiste Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikas - migratsioonikriis
The Concept of Human Security in the European Unions Foreign and Security Policies - The Migrant Crisis
author
Tamminen, Satu Elisa
defence date
language