title
Stseeni jälgimise võimekus mehitamata õhusõiduki kaameraplatvormile
Scene-steering capability for unmanned aerial vehicle camera platform
author
Miljan, Kalev
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 12.05.2027