title
Toidukaupade pakiterminali asukoha valik Rimi Eesti Food AS näitel
Selection of Grocery Parcel Terminal Location: Case of Rimi Estonia Food AS
author
Jürisson, Marilin
keywords
toidukaupade pakiterminalid
online food ordering
grocery parcel terminals
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.