title
Kvaliteeditehnika ja Taguchi meetod kvaliteedi tagamiseks ehituse projekteerimises
Quality engineering and Taguchi methods for quality assurance in building engineering
author
Aron, Merli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information