title
Infohundiga läbiviidud ürituste info edastamiseks ja vahendamiseks mobiilirakenduse loomine
Infohunt Event Sharing Mobile Application Development
author
Gurjev, Juri
supervisor
defence date
language