title
Mehitamata lennumasinate (UAV) fotogramm-meetrilise mõõdistuste põhjal koostatavate pinnamudelite täpsus tee-ehituslike rakenduste näitel
Accuracy of UAV Photogrammetry With Applications to Road Construction Works
author
Köök, Romet
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information