title
IoT lahenduse arendus logistika täiustumiseks tööstusettevõtetes
IoT Solution Development for Enhancing Logistics in Manufacturing Organisations
author
Jegorov, Sergei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal