title
Samasooliste suhete ja LGBT+ perekondade piiriülene tunnustamine Euroopa Liidus: Praegune õiguslik olukord ja kaasnevad väljakutsed
Cross-border recognition of same-sex relationships and rainbow families in the European Union: Current legal situation and challenges
author
Kantola, Claudia Ida Emilia
defence date
language