title
Pumpla 37-2 juhtimise algoritmi optimeerimine
Optimization of the controlling algorithm of pump 37-2. Оптимизация программы управления перекачной насосной 37-2
author
Spitšikov, Roman
keywords
ümberpumpamisjaama 37-2
juhtimisprogrammi optimeerimine
Unitronics V130-33-R34
veekõrvaldus
nivoo andur
avariiliste olukordade likvideerimine
pumping station 37-2
control program optimisation
water drainage
risk of flooding reducing
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal