title
Eraisikutest tarbijate rahvusvahelise e-kaubanduse ostueelistuste muutumine ajavahemikus 2010- 2015 DHL Estonia AS tolliosakonna poolt vormistatud importdeklaratsioonide põhjal
Changes in e-Shopping Preferences of Private Consumers in 2010-2015 based upon Import Declarations drawn up by DHL Estonia AS Customs Department
author
Vaaks, Helen
keywords
impordideklaratsioon
lähteriik
kauba väärtus
e-shopping
electronic purchase
e-consumer
shopping preferences
buyers’ decisions
decision affecting variables
supervisor
defence date
language