title
Töötervishoiu ja tööohutuse õiguslikud probleemid kaugtöö rakendamisel Keskkonnaameti näitel
Legal problems with occupational health and safety when implementing telework based on the example of the Enivronmental Board
author
Kuusik, Siret
defence date
language