title
Tootmisprotsessi arendus timmitud tootmise ja piirangute teooria koosrakendamisel ABB AS komplektalajaamade tehase näitel
Co-implementation of lean production and theory of constraints for developing of production process in ABB CSS FACTORY LTD
author
Karja, Kea
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.