title
Sotsiaalmeedia turundus ja GDPR: klientide suhtumine oma isikuandmete kasutamisse
Social media marketing and GDPR: customers' attitudes regarding the usage of their personal data
author
Seryna, Anna
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus