title
Ehitussektoris mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse korraldus kui üks teguritest töötajate efektiivsuse parandamiseks
Workplace safety management of micro and small businesses in the construction sector as one of the factors to improve efficiency of employees
keywords
töötaja efektiivsus
ohtlik käitumine
mikro- ja väikeettevõtte
ohutuse juhtimissüsteem
employee efficiency
unsafe behavior
micro and small enterprise
supervisor
Ratšinski, Margarita
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus