title
Ettevõtte põhiväärtuste ja töötajate kaasahaaratuse vaheline seos Kaubamaja AS näitel
The Relation Between Companys Core Values and Employee Engagement based on the Example of Kaubamaja AS
author
Sepp, Grete Marie
supervisor
defence date
language