title
Dünaamilise koormusseadme (FWD) mõõtmistulemuste alusel teekatendi kandevõime arvutusmetoodika täpsustamine
Adjustment of the pavement bearing capacity calculation methodology based on the falling weight deflectometer (FWD) measurement data
author
Viljas, Jaan
keywords
teekonstruktsiooni kandevõime
E-moodul
empiirilised konstandid
FWD-seade
TSD-seade
E-modulus
empirical constants
FWD device
TSD-device
supervisor
defence date
language