title
Sihtasutuse võimalused ja väljakutsed muuseumi juhtimisel Eestis
Managing a Museum Foundation in Estonia: Challenges and Opportunities
author
Pulk, Margit
keywords
agentuuristumine
sihtasutused
agencification
museums
supervisor
defence date
language