title
Käibekapitali juhtimise analüüs Signiti OÜ näitel
Working capital management analysis based on Signiti OÜ
author
Pajumets, Mihkel
description
Lühikokkuvõte
Abstarct
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal