title
Puittehnoloogiakontserni Stora Enso AB logistikaüksuse Break Bulk osakonnale parima IT-lahenduse leidmise ja optimeerimise võimalused
Oppurtunities to find and optimize the best IT solution for Break Bulk operations department of wood technology corporation Stora Enso AB logistic unit
author
Meller, Egle
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö