title
Soojuspumpadel põhinevate kaugküttesüsteemide loomise tehnilis-majanduslik analüüs Tallinna uuselamurajooni näitel
Technical-economic Analysis of District Heating Networks Based on Heat Pumps on the Example of a New Residential District in Tallinn
supervisor
defence date
language