title
Volvo construction equipment näidikupaneeli disainiparendus
Instrument cluster design improvement for Volvo construction equipment
author
Napa, Tarmo
keywords
näidikuploki disainiparendus
disain improvement for instrument cluster
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit