title
Meeskonna dünaamika edendamine, töötegemise efektiivsuse tõstmine ja meeskonna juhtimine vastavalt liikmete isikuomadustele ja agiilsele arendamisele ADM Intereactive Content Management Team näitel
Promoting Team Dynamics, Increasing Work Efficiency and Team Management According to the Personal Characteristics of the Members and Agile Development, as an Example of the ADM Interactive Content Management Team
author
Põlder, Maria-Louisa
keywords
ekstreemprogrammeerimine
team dynamics
Big Five
agile development methods
Extreme Programming
defence date
language