title
Iseauto liikumise dünaamika mudel
Iseauto motion dynamic model
author
Tammemäe, Juhan
keywords
kinemaatika mudel
dünaamika mudel
sõidutrajektoor
sõidutrajektoori genereerimine
kinematic model
dynamic model
driving trajectory
driving trajectory generation
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus