title
Vabaduspõhiõiguse järgimine Eesti hoolekandeasutustes
Quaranteeing the constitutional right to freedom in social care institutions in Estonia
keywords
vabaduspõhiõigus
hoolekandeasutused
sotsiaalhoolekanne
õiguskantsler
constitutional right to freedom
social care institutions
social welfare
the Chancellor of Justice
defence date
language