title
Tööstus 4.0 valmiduse analüüs: haridusasutuste võimalused ja väljakutsed ning tööstuse vajadused
Analysis of Industry 4.0 Capabilities: Opportunities & Challenges at Educational Institutions and Needs of Industry
author
Cetinkaya, Elif
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus