title
Post-hoc kohalike tõlgendamismeetodite võrdlusuuringud pahatahtliku liikluse klassifitseerimiseks
Benchmarking of post-hoc local interpretability methods for classifying malicious traffic
author
Kushnir, Liubomyr
keywords
võrdlusuuringud
tõlgendatavus
selgitus
robotivõrk
interpretability
explanation
supervisor
Bahsi, Hayretdin; Nõmm, Sven
defence date
language