title
Erinevate andmebaaside kasutamise võimaluste analüüs ja SQL ning NOSQL ühildamine
Analysis of using different databases and integration of SQL and NOSQL database
author
Kaify, Shamchi Hoque
keywords
Database analysis
Database connect
Database Integration
Smart Prescription System
defence date
language