title
Eesti raudbetoonsildade uuring – karboniseerumise mõju betooni püsivusele
Study of Estonian reinforced concrete bridges - effect of carbonation to concrete durability
author
Järvpõld, Madis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information