title
Usaldusväärse teenuse tagamise tingimused väärisvaradesse investeerimisel
Required terms for providing trustable investing service to real assets
author
Kaljurand, Risto
defence date
language