title
Analysis and Development of Inductive Current Sensor for Power Line On-Line Measurements of Fast Transients
Induktiivse voolutajuri uurimine ja välja töötamine kiirete siirdeprotsesside mõõtmiseks elektrivõrgus
keywords
kõrgsageduslik protsess
induktiivne voolutajur
parasiitefekt
kõrgsagedus-aseskeem
tajuri kujundamine
kõrgepingeline katse
high-frequency transient
traveling wave
inductive current sensor
inductive sensor
equivalent circuit
parasitic effect
high-frequency equivalent circuit
sensor design
high-voltage testing
publisher
TUT Press
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949233014 (publication)
ISBN 9789949233021 (pdf)
ISSN 1406474X
language