pealkiri
Analysis and Development of Inductive Current Sensor for Power Line On-Line Measurements of Fast Transients
Induktiivse voolutajuri uurimine ja välja töötamine kiirete siirdeprotsesside mõõtmiseks elektrivõrgus
märksõnad
kõrgsageduslik protsess
induktiivne voolutajur
parasiitefekt
kõrgsagedus-aseskeem
tajuri kujundamine
kõrgepingeline katse
high-frequency transient
traveling wave
inductive current sensor
inductive sensor
equivalent circuit
parasitic effect
high-frequency equivalent circuit
sensor design
high-voltage testing
väljaandja
TUT Press
juhendaja
kaitsmiskuupäev
identifikaator
ISBN 9789949233014 (publication)
ISBN 9789949233021 (pdf)
ISSN 1406474X
keel