title
Kulumudelite roll koostööl põhinevas valitsemises Eesti sotsiaalvaldkonna teenuste näitel
The role of cost models in collaborative governance: the example of social services in Estonia
keywords
kulumudelid
koostööl põhinev valitsemine
avalike teenus
cost models
collaborative governance
defence date
language