title
Poliitikute vaade poliitilis-administratiivsetele suhetele Eestis
Politicians' view on politico-adminitrative relations in Estonia
author
Punder, Maris
keywords
poliitilis-administratiivsed suhted
ministrid
tippametnikud
kantslerid
asekantslerid
defence date
language