pealkiri
Poliitikute vaade poliitilis-administratiivsetele suhetele Eestis
Politicians' view on politico-adminitrative relations in Estonia
autor
Punder, Maris
märksõnad
poliitilis-administratiivsed suhted
ministrid
tippametnikud
kantslerid
asekantslerid
kaitsmiskuupäev
keel