title
Välisseinal paiknevate ventilatsiooni õhuvõtu- ja väljalaske elementide minimaalse vahekauguse määramine
Determining minimum separation distance for ventilation outdoor air intakes and exhaust outlets located on an external wall
author
Meier, Tauno
defence date
language