title
COST FP1303 ja Imprest AS erinevalt töödeldud puitlaudade väliskatsetused
COST FP1303 and Imprest AS differently treated wood performances in outdoor environment
author
Ramjalg, Marii Heleen
defence date
language