title
Fermenteeritud toidujäätmete kasutamine väetisena
Use of fermented food waste as fertilizer
author
Hein, Justin
keywords
fermenteerimine
efektiivsed mikroorganismid
maheväetis
effective microorganisms
organic fertilizer
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal