title
Estonian National Minorities Cultures: Successes and Failures Policy Goals, Instruments and Organization
Eesti vähemusrahvuste kultuur: poliitikaeesmärkide saavutamine, instrumendid ning organisatsioon
author
Aidarov, Aleksandr
keywords
ethnic minorities
national minorities
Russian-speaking groups of populations
ethnic policy
cultural policy
social integration
etnilised vähemused
vähemusrahvused
venekeelsed
rahvuspoliitika
sotsiaalne integratsioon
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
11.02.2015
identifier
ISBN 9789949237395 (publication)
ISBN 9789949237401 (pdf)
ISSN 14064790
language