title
Arenduskulutuste kajastamine Eestis programmeerimisega tegelevate ettevõtete finantsaruannetes
Recognising Development Expenditures in Estonian Programming Companies’ Financial Statements
author
Angerjas, Mari
keywords
teadus- ja arenduskulutused
finantsaruandlusstandardid
programmeerimisettevõtted
IT sektor
väärtuse olulisus
kasumi kvaliteet
programming companies
IT sector
value relevance
quality of profit
defence date
language