title
ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi mõju sertifitseeritud väikeettevõtetele Eesti tööstusvaldkonnas
ISO 9001 quality management system influence on sertificated small sized companies in estonian industrial sector
author
Kivi, Viia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information