title
Ettevõtete konkurentsivõime Baltikumi rõivaste jaeturul ja võimalused konkurentsivõime parandamiseks AS Baltika näitel
Competitiveness of clothing retailers in the Baltics and possibilities for improving the competitiveness in the example of AS Baltika
author
Kallasvee, Laura
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only