title
Eesti tarbijate joogikõrte tarbimist mõjutavad tegurid vastutustundliku ettevõtluse kontekstis
Factors affecting Estonian consumers' drinking straws consumption in the context of corporate social responsibility
author
Nikolajeva, Veronika
supervisor
defence date
language