title
Tallinna Polütehnik Nr 39 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
15.12.1978
language