title
Varastatud sõiduki heauskne omandamine ning sellega seonduvad õiguslikud probleemid
Good faith acquisition of a stolen vehicle and legal problems for bona fide acquirer
author
Veski, Kelli
keywords
vallasasi
varastatud sõidukid
heauskne omandajad
asjaõigusseadus
movable property
stolen vehicles
good faith acquisitions
defence date
language