title
Õiguseelneja majandusnäitajatele tuginemise võimalus riigihankes äriühingu ülemineku korral
Relying on economic indicators of predecessor in public procurement in the event of transfer of an enterprise
author
Allandi, Janne
keywords
õiguseelneja
ärivabadus
majandusüksuse identiteet
õigusjärglus
kvalifitseerimistingimused
hankeleping
transfer of an enterprise
predecessor
business freedom
economic entity
legal succession
award criteria
procurement contract
defence date
language