title
Tööstress IT valdkonnas: allikad, liigne pühendumine ja psühholoogiline elastsus
Occupational stress among information systems specialists: sources, overcommitment, and resilience
author
Tamm, Hiie-Liin
supervisor
defence date
language