title
Veebilehe laadimiskiiruse analüüs klientrakenduse raamistiku uuendamisel ja levinumate optimeerimismeetodite rakendamisel E-koolikoti näitel
Analysis of web page loading speed when updating front-end framework and applying common optimization methods on the example of E-koolikott
author
Noot, Joosep
supervisor
defence date
language