title
SalonLife rakenduse mõju ilusalongi logistika kavandamisprotsessile.
The impact of the SalonLife software on the beauty salon’s logistics planning process
author
Olli, Kristo
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal